Ångerrätt vid köp på internet

Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från dess att du mottagit din beställning på köp gjorda via distans. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(A) digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).

För att nytja din ångerrätt måste du informera oss om din avsikt att ångra köpet genom ett otvetydigt meddelande (t.ex. skriftligt eller via e-post) inom 14 dagar från att du mottagit din beställning. Detta skall göras till vår kundtjänst via vårt formulär för ångerrätt.

Vi täcker kostnaden för att returnera varorna om du använder den returetikett som tillhandahålls av tink. Skicka ett meddelande med kort förklaring till vår kundservice så återkommer vi till dig med en returetikett. Om du inte använder vår returetikett för att returnera varor måste du själv stå för kostnaden för returfrakten. Kostnaden för returen varierar beroende returmetod.

Vi använder endast externa distributörer. Returadressen kan fås från vår kundtjänst eller i/på paketet (adressändringar kan ändras). tink-adressen är inte returadressen och att skicka produkter till tink-adressen resulterar inte i en lyckad retur, därför är det inte möjligt att få pengarna tillbaka. Endast du är ansvarig för eventuell värdeminskning av varorna som beror på felaktig användning utöver vad som är nödvändigt för varans art, egenskaper och funktion.

För att utöva din ångerrätt finns även ett standardformulär som du som konsument kan använda, vänligen se följande länk för tillgång till det formulär som är framtaget av Konsumentverket här.

Konsekvenser av återkallelsen

Om du ångrar köpet ska vi återbetala alla betalningar som du har gjort fram till dess, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att ångra köpet. Om du endast returnerar en del av din beställning återbetalas inte leveranskostnaderna. Vi återbetalar dig med samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; för alla händelser kommer du inte att debiteras för en sådan återbetalning. Vi kan skjuta upp återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är det tidigaste.

Du ska returnera varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då du meddelar oss ditt beslut att frånträda avtalet. Du är i tid om du returnerar varorna innan 14-dagarsfristen har löpt ut. Vi täcker kostnaden för att returnera varorna om du använder den returetikett som tillhandahålls av tink. Skicka ett meddelande med kort förklaring till vår kundservice så återkommer vi till dig med en returetikett. Om du inte använder vår returetikett för att returnera varor måste du själv stå för kostnaden för returfrakten. Vi använder endast externa distributörer. Returadressen kan fås från vår kundtjänst eller i/på paketet (adressändringar kan ändras). tink-adressen är inte returadressen och att skicka produkter till tink-adressen resulterar inte i en lyckad retur, därför är det inte möjligt att få pengarna tillbaka.

Om produkten hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion förbehåller sig tink rätten att göra ett ekonomiskt avdrag motsvarande produktens beskaffenhet och värdeminskning. Vi rekommenderar därför att alltid returnera produkter kompletta i kartong, i nyskick, och att eventuell mjukvara återställs.

Hur ångrar jag mitt köp?

  1. Kontakta kundtjänst via vårt kontaktformulär, ange beställningsnummer samt vilka varor du önskar returnera. Ange om paketet är öppnat/oöppnat (påverkar inte din rätt till retur men hjälper kundtjänst att registrera din retur korrekt).
  2. Du får en returetikett från kundtjänst.
  3. Du lämnar in paketet på närmsta ombud.
  4. Inom 14 dagar kommer din retur behandlas och vi återbetalar dig. När vi har genomfört återbetalningen kommer vi skicka en uppdatering till dig.